0%

مجید جوهری و همکاری با لابی های جمهوری اسلامی در کنگره ایرانیان کانادا

ساکنین ریچموند هیل در مقابل ستاد تبلیغاتی آقای مجید جوهری تجمع اعتراضی برگزار کردند پیشتردکتر رضا مریدی وزیر سابق علوم و تحقیقات در د...