0%

بخش دوم – ژل (فیلر) و بوتاکس – توصیه ها و عوارض – دکترهمایون زهتاب فوق تخصص جراحی پلاستیک

دکتر همایون زهتاب فوق تخصص جراحی پلاستیک مراحل تزریق فیلر؛ روشی که تمام چین و چروک های صورت تان را فراری می دهد BOTOX AND FILLER , PR...
0%

بخش اول – ژل (فیلر) و بوتاکس – توصیه ها و عوارض – دکترهمایون زهتاب فوق تخصص جراحی پلاستیک

دکتر همایون زهتاب فوق تخصص جراحی پلاستیک مراحل تزریق فیلر؛ روشی که تمام چین و چروک های صورت تان را فراری می دهد BOTOX AND FILLER , PR...