FLIGHT PS752 اسد زرین مهر – من هم شمعی روشن خواهم کرد

شنبه، هشتم ماه ژانویه، دومین سالگرد حادثه جانکاه هواپیمای اوکراین است که در آن، ۱۷۶ سرنشین بی گناه و بی پناه آن، به دست جنایتکاران جمهوری اسلامی ایران کشته شدند.
دولت ایران، هنوز در باره این حادثه مرگبار، هیچ پاسخ دقیق و روشنی نداده است و به گفته آنها، این فاجعه، یک خطای انسانی بوده و ناخواسته اقدام به شلیک دو موشک به آن هواپیما شده است.
مگر می شود بی اجازه و بدون اطلاع و آتش به اختیار و بدون هیچ سوال و مشورتی با فرماندهان مافوق، اقدام به چنین عمل فاجعه آمیزی زد؟
یقیناً این کار، با آگاهی و به دستور فرماندهان جمهوری اسلامی ایران بوده که می خواستند به طریقی، از این حادثه، بهره برداری های تبلیغاتی و سیاسی بکنند.
اگر عملکردهای دولت جمهوری اسلامی ایران، انسانی بود و نه شیطانی، نه تنها میلیون ها نفر از نیروهای کارآمد و مغز متفکر، از ایران به کشورهای جهان نمی گریختند، بلکه همه آنها هم با جان و دل، در خدمت این نظام بودند.
اما شوربختانه می بینیم که این چنین نبوده و چنین هم نخواهد شد.
این را بدانیم اگر ما سکوت کنیم، تاریخ آینده، از ما با شرمساری یاد خواهد کرد و آیندگان از ما خواهند پرسید: در برابر آن همه ظلم و ستم، چرا حرفی نزدید و چرا هیچ کاری نکردید!؟
بله، برای حفظ هر نظام دیکتاتور و فاسدی، باید وجدان و انسانیت را زیر پا گذاشت.
آیا ما حاضر به این کار هستیم؟
آیا به این واقعیت فکر کرده ایم که در آینده، آیندگان در باره ما چه خواهند گفت و چگونه قضاوت خواهند کرد؟
بار دیگر این فاجعه بزرگ بشری را به همه انسان ها به ویژه خانواده های بیگناه قربانیان این حادثه جانسوز، تسلیت می گوییم.
من هم شمعی روشن خواهم کرد.

رسانه ایرانیان کانادا – itctv.ca

Reviews

0 %

User Score

0 ratings
Rate This

Sharing