Amirreza Safdari – اهمیت پرداخت مالیات در کانادا / امیر رضا صفدری / حسابدار خبره در کانادا

Episode 01 امیر رضا صفدری کارشناس امور مالیات و حسابدار خبره

داستان مالیات در کانادا بسیار مهم است.هر سال از اوايل ماه فوريه تا آخر ماه آوريل کانادايي ها فرم هاي مالياتي خود را پر مي کنند. در اين فرم ها که به Tax Return (بازگشت ماليات) معروف است، درآمدها و بعضي هزينه هاي خود را که مي تواند به کاستن ماليات آنها کمک کند وارد مي کنند. در ضمن چون بيشتر افراد در طول سال ماليات هم داده اند، ماليات هاي پرداختي را هم وارد مي کنند. خلاصه آنکه مجموع ماليات ها و درآمدها و هزينه ها را در نظر مي گيرند. اگر فرد در سال قبل بيش از اندازه ماليات داده باشد، دولت مالياتي را که اضافه تر پرداخت شده به آن فرد بر مي گرداند. اگر هم فرد به دولت بدهکار باشد بايد بدهي خود را تا پايان ماه آوريل بپردازد که جريمه يا دادگاهي نشود.

source

Reviews

0 %

User Score

0 ratings
Rate This

Sharing

Leave your comment