پیام به نیروهای نظامی سرکوبگر و سران و رهبران اپوزیسیون

12
0

گفتگو ا. افشین جم با فريبرز کرمی زند افسر پیشین نظامی

تلویزیون ایرانیان کانادا – itctv.ca