!تغییر نظام قطعی است

32
0

گزارش و چشم انداز به میزبانی ا. افشین جم – کنشگر حقوق بشر- تحلیلگر سیاسی

میهمان محترم این برنامه
دکتر میترا بابک – روانكاو،پژوهشگر،كنشگر سياسى و حقوق بشر

تلویزیون ایرانیان کانادا – itctv.ca