قیام مردم ایران بعد از کشته شدن مهسا امینی “ژینا” به دست گشت ارشاد

11
0

برنامه گزارش و چشم انداز به میزبانی ا. افشین جم : کنشگر حقوق بشر- تحلیلگر سیاسی
میهمان گرامی این برنامه :
دکتر عطا هودشتیان : تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه

تلویزیون ایرانیان کانادا – itctv.ca