تحلیل مصاحبه شهبانو با رسانه ایتالیایی لیبرو

24
0

عمق اختلاس در فولاد مبارکه اصفهان
گزارش و چشم انداز به میزبانی ا. افشین جم – کنشگر حقوق بشر- تحلیلگر سیاسی
میهمانان محترم این برنامه
دکتر ناهيد حسينى – پژوهشگر امور زنان و آموزش
محمد نيك بخت – كنشگر مدنى- زندانى سياسى
تلویزیون ایرانیان کانادا – itctv.ca