وضعیت سلمان رشدی بعد از ترور | حمایت مردم از علی کریمی | شاهزاده رضا پهلوی یا شاهدخت نور؟

21
0

گزارش و چشم انداز به میزبانی ا. افشین جم – کنشگر حقوق بشر- تحلیلگر سیاسی
تحلیل روز: حکومت موروثی مجتبی خامنه ای؟
شاهزاده رضا پهلوی یا شاهدخت نور؟
وضعیت سلمان رشدی بعد از ترور
حمایت مردم از علی کریمی

تلویزیون ایرانیان کانادا – itctv.ca