“شناخت بیشتر از “شورای ملی تصمیم

78
0

گزارش و چشم انداز به میزبانی ا. افشین جم – کنشگر حقوق بشر- تحلیلگر سیاسی
میهمان محترم این برنامه
دكتر مسعود نقره كار
پزشك،پژوهشگر،نويسنده

تلویزیون ایرانیان کانادا – itctv.ca