معرفی شورای ملی تصمیم – پرسش و پاسخ

76
0

گزارش و چشم انداز به میزبانی ا. افشین جم – کنشگر حقوق بشر . فعال سیاسی
میهمانان این برنامه
عبدالستار دوشوکی – مدیر مرکز مطالعات بلوچستان
محمد مهدوی فر – نویسنده و فعال سیاسی

905 370 0616 Ext 213

تلویزیون ایرانیان کانادا – itctv.ca