گزارش لغو دیدار فوتبال تیم های ملی ایران-کانادا و فاجعه فروریختن برج متروپل در آبادان

73
0

گزارش و چشم انداز به میزبانی ا. افشین جم – کنشگر حقوق بشر- تحلیلگر سیاسی
میهمان محترم این برنامه
دکتر حسین لاجوردی – جامعه شناس. مدیر انجمن پژوهشگران ایران

تلویزیون ایرانیان کانادا – itctv.ca