درخواست فعالان سیاسی و مدنی داخل ایران از ایرانیان خارج از کشور چیست؟

100
0

دو درخواست از داخل ایران
1. آلترناتیو (جایگزینی) حکومت جمهوری اسلامی را در خارج براه اندازید
2. صدای ما باشید, سفارتها را ببندید, مشکلات ما را به گوش دنیا برسانید

گزارش و چشم انداز – ا. افشین جم
گفتگو با خانم فاطمه سپهری, فعال مدنی و زندانی سیاسی در ایران
بیژن مهر سردبير خبرگزارى جبهه ملى ايران

تلویزیون ایرانیان کانادا – itctv.ca