مسئولیت ما بعنوان یک انسان و یک ایرانی در مقابل جنایات و فساد رژیم جمهوری اسلامی چیست؟

104
0

گزارش و چشم انداز – ا. افشین جم
میهمان این برنامه
محمد نيك بخت – كنشگر مدنى , زندانى سياسى سابق
تلویزیون ایرانیان کانادا – itctv.ca