سخنی با شما: چقدر حاضر هستید برای تغییر یا گذار از جمهوری اسلامی کمک کنید؟

67
0

گزارش و چشم انداز – ا. افشین جم

تلویزیون ایرانیان کانادا – itctv.ca