تهاجم روسیه به اوکراین و عواقب قرارداد برجام “نه جنگ و نه مزاکره” به کجا خواهد رسید

111
0

گزارش و چشم انداز – ا. افشین جم
میهمان این برنامه
جهان شاه رشیدیان : کنشگر سیاسی و فرهنگی, نویسنده

تلویزیون ایرانیان کانادا – itctv.ca