جنایت و کودک همسری در ایران

83
0

تحلیل تجاوز پوتین به اوکراین و پی آمدهای جهانی آن
گزارش و چشم انداز
به میزبانی آقای ا. افشین جم – فعال حقوق بشر و تحليلگر سياسى
گفتگو با دكتر جمشيد اسدى استاد دانشگاه ، اقتصاددان ، تحليلگر سياسى
بيژن مهر سردبير خبرگزارى جبهه ملى ايران

تلویزیون ایرانیان کانادا – itctv.ca