نقش اپوزیسیون و شاهزاده رضا پهلوی برای رسیدن به آزادی و رهایی از جمهوری اسلامی

74
0

دزدى اموال ساختمانى ،دولتى ، ميله هاى اهنى پل ها ، چُدن براى امرار معاش

برنامه گزارش و چشم انداز به میزبانی ا. افشین جم : کنشگر حقوق بشر- تحلیلگر سیاسی

میهمانان گرامی این برنامه

دكتر حسين لاجوردى جامعه شناس. انجمن پژوهشگران ایران
دکتر الهیار کنگرلو فیزیکدان و پژوهشگر علوم اعصاب

رسانه ایرانیان کانادا – itctv.ca