وقایع و چهره های خبرساز هفته گذشته

101
0

گزارش و چشم انداز – ا. افشین جم کنشگر حقوق بشر- تحلیلگر سیاسی
گفتگو با جهانشاه رشیدیان : کنشگر سیاسی و فرهنگی, نویسنده

رسانه ایرانیان کانادا – itctv.ca