خون سرنشینان هواپیمای اوکراین دامن خامنه ای را خواهد گرفت PS752

68
0

گزارش و چشم انداز گفتگوی ویژه با حشمت طبرزدی, دبیرکل جبهه دموکراتیک ایران
برجام به صلح پایدار نخواهد رسید, چون هیچ اعتباری به رژیم نیست
NEWS & VIEWS with Afshin, Afshin Jam
رسانه ایرانیان کانادا – itctv.ca