مذاکرات هسته ای نتیجه نخواهد داشت, فروپاشی حتمی است, باید آماده بود

87
0

گزارش و چشم انداز
میزبان : ا. افشین جم
گفتگو با ﻛﺎﻭﻩ موسوى حقوقدان، استاد سابق حقوق بشر در دانشگاه اكسفورد, و داور دیوان بین المللی داوری
رسانه ایرانیان کانادا – itctv.ca