انتخابات فدرال کانادا و انتظارات جامعه ایرانی کانادایی از کاندیداها

28
0

دكتر نيما مشغوف اولین نماينده ایرانی کانادایی در حزب ان دى پى از مونترال
سفارت, کنسولگری و یا حافظ منافع؟
عکسهای مجید جوهری با نمایندگان جمهوری اسلامی!

رسانه ایرانیان کانادا – itctv.ca

source