ناراحتی شهروندان کانادا از عزاداری‌ و دسته های سینه زنی محرم در خیابان اصلی تورنتو

292
0

گفتگو با مازیار قویدل – پژوهشگر تاریخ, نویسنده و سخنران
برنامه گزارش و چشم انداز به میزبانی ا. افشین جم

رسانه ایرانیان کانادا – itctv.ca

source