افزایش نگرانی‌های گسترده‌ در جهان و به ویژه در میان کشورهای اروپایی از وضعیت افغانستان

105
0

رسانه ایرانیان کانادا – itctv.ca

source