معرفی کمپین همبستگی با سفیران آزادی و گردهمایی در تورنتو برای مردم خوزستان

306
0

گزارش و چشم انداز با اجرای ا. افشین جم کنشگر حقوق بشر و فعال سیاسی
میهمانان محترم این برنامه
آقای جواد لعل محمدی – كنشگر حقوق بشر، نويسنده
آقای مهندس احسان صالحی – كنشگر حقوق بشر

رسانه ایرانیان کانادا – itctv.ca

source