سخن سردبیر – اسد زرین مهر – مجله شهرما شماره 867

307
1

رسانه ایرانیان کانادا – itctv.ca

source

1 COMMENT

  1. حال که در قرن بیست و یکم ، چنین اعمالی را انجام می‌دهند ، تجسم کنید ، در آن زمان چه می‌کردند ، و هجوم مغولها هم بی تاثیر نبود ، که یکصد سال ‌در آن خاک اهورایی ، حکومت کردند ، که تقریبا در اواخر حکومتشان ، خودشان را ایرانی میدانستند ، چرا که ملت ایران با صبر و بردباری آنها را تحمل نموده بودند ، تا اینکه تامل آنها به پایان رسید و در اثر حادثه ای که منجر به کشته شدن یکی از سران مغول گردید ، مردم بخودشان آمده و موفق شدند تا آنان را از ایران بیرون نمایند ، و این حاکمان تازی هم ، به همان سرنوشت دچار خواهند شد ، چرا که ایراندوستی و زیبایی های فرهنگ اصیل ایرانی آنقدر قدرتمند هستند که تا ابد باقی بمانند .

Comments are closed.