آیا واکسن کرونا می‌تواند باعث مرگ شود؟

274
0

گفتگو با دکتر هلاله صابر پزشک متخصص در کانادا

#Covid19 #Vaccine #Covid_vaccine
تلویزیون ایرانیان کانادا – itctv.ca

source