گفتگو با وزیر مهاجرت کانادا در مورد قوانین جدید مهاجرت و واکسن کرونا

431
0

Marco Mendicino – Minister of Immigration, Refugees and Citizenship مارکو مندیسیو، وزیر مهاجرت کانادا IRANIAN TELEVISION CANADA ITCTV.CA.

source