واقعیت توافق ایران و چین چیست؟ گفتگو با دکتر اردشیر بابکان : از سازمان به ایران بیندیشیم

558
4

رسانه ایرانیان کانادا – itctv.ca

source

4 COMMENTS

  1. خیلی جوانان ایران کارداشتن؟حالا هم بیشتربیکارمیشن.
    اما اینوبگم شماها یروزی توایران بودید و درانقلاب۵۷هم شرکت داشتید.
    حالا هم چون به کادون زدید ازایران رفتید.
    ومارا وبقیه را بدبخت کردید.تامرگ این دنیااون دنیا نمی بخشیمتون.
    خدالعنت تون کنه.

  2. شماروشنفکران عوض اینکه پشت ب پشت شاه خدابیامرز بمانید کمک کنیدتا دردنیابی نیازبشیم افتادید توخیابون انچه بعداز چندین سال ساخته شده بود رو هم خراب کردید وحالا شدید کارشناس .

Comments are closed.