گزارش و چشم انداز| ا. افشین جم | گفتگو با آقای شاهین نژاد

446
3

رسانه ایرانیان کانادا – itctv.ca

source

3 COMMENTS

  1. این آقای افشین جم سخنانش هیچ انسجامی ندارد. متاسفم برای آقای شاهین نژاد برای تحمل پرت و پلاهای ایشان.

Comments are closed.