به دنبال آفتاب – دکتر سیاوش اسدپور

424
0

کانادا واکسیناسیون عمومی کرونا را دسامبر گذشته، یعنی یک هفته زودتر از آمریکا و تقریبا همزمان با بریتانیا آغاز کرد اما در حال حاضر تنها یک میلیون و ۱۸۰ هزار نفر …

source