گزارش و چشم انداز – ا. افشین جم

424
0

میهمانان این برنامه:
جهان شاه رشیدیان : کنشگر سیاسی و فرهنگی, نویسنده.
ایمان سلیمانی امیری : حقوقدان, پژوهشگر تاریخ اسلام

source