گزارش و چشم انداز – ا. افشین جم – گفتگو با دكتر رضا مريدى

479
0

میهمان این برنامه – دكتر رضا مريدى ، نماينده و وزير پيشين علوم مجلس انتاريو ، وزير علوم پژوهش هاى علمى دانشگاهى و فعال سیاسی JAN 07 2021.

source