گزارش و چشم انداز – ا. افشین جم

551
0

میهمان این برنامه – دكتر سیاوش اسدپور ، فعال حقوق بشر و تحلیلگر سیاسی رسانه ایرانیان کانادا – itctv.ca.

source