گزارش و چشم انداز – ا. افشین جم

603
0

میهمان این برنامه – دكتر رضا مريدى ، نماينده و وزير پيشين علوم مجلس انتاريو ، وزير علوم پژوهش هاى علمى دانشگاهى و فعال سیاسی
NOV 12 2020

source