تحلیل و تفسیر اخبار امروز ایران و جهان

554
0

این برنامه به میزبانی دکتر سیاوش اسدپور و با حضور آقای اقشین, افشین جم فعال حقوق بشر به رویدادهای روز ایران و جهان می پردازد.
OCT 29 2020

source