افشاگری درباره نماینده ایرانی در پارلمان کانادا

929
0

افشاگری آقای علیرضا ساسانیان (خبرنگار آزاد) درباره ارتباط نماینده ایرانی در پارلمان کانادا (مجید جوهری) با مقامات جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با آقای افشین جم (فعال حقوق بشر)

source