تفسیر خبر – تحلیل حمله به سفارت ایران در عراق

929
0

در این برنامه : مطالبات مردم ایران – ادامه گزارش ایران فردا درباره آقای مجید جوهری نماینده مجلس کانادا – گزارشی از نقش صرافی های کانادا در پول شویی – کاهش سن فحشا در ایران و انتخابات مجلس جمهوری اسلامی.
گفتگوی دکتر سیاوش اسدپور با آقای افشین جم

source