تحلیل سیاسی – گردهم آیی "همبستگی با مردم ایران" 5 ژانویه در تورنتو

1037
0

در این بخش : کناره گیری حزب دمکرات کردستان ایران , حزب کوموله و حزب کمونیست کارگری ازهمبستگی با مردم ایران بخاطر “پرچم شیر و خورشید و سرود ای ایران”
گفتگوی دکتر سیاوش اسدپور با آقای افشین جم

source