به گزارش سازمان حقوق بشر در اعتراض‌های آبان‌ ماه دست‌ کم ۳۲۴ نفر کشته

785
0

تفسیر خبر شدند

source