به گزارش سازمان حقوق بشردراعتراض‌ های آبان‌ ماه دست‌ کم ۳۲۴ نفر کشته شدند

809
0

تفسیر خبر – دکتر سیاوش اسدپور و آقای افشین جم

source