انتخابات سراسری کانادا ۲۰۱۹ به چه شخصی رای بدهیم؟

1016
0

جنگ سیاسی / گفتگو با آقای افشین جم
دکتر سیاوش اسدپور
مناظره‌ نامزدهای کرسی‌های مجلس فدرال کانادا در آستانه روز انتخابات

source