تاثیرات اعتیاد بر خانواده – Dr. Noushin Khasteganan

984
0

دکتر نوشین خستگانان مشاور رسمی اعتیاد در کانادا
اعتیاد به مواد مخدر آسیب هایی که این بیماری در فرد معتاد ایجاد میکنند به قدری زیاد است که افراد اطراف او را هم تحت تاثیر می گذارد. اگر یک خانواده را به صورت قایق تصور کنید، اعتیاد مثل این است که یک نفر زیر پای خودش را سوراخ کند. همین مسئله باعث می شود که بقیه اعضای خانواده نیز تحت تاثیر بگیرند و آسیب های زیادی در آن ها ایجاد شود.

source