گفتگو با ٢ افسر انتظامى – تحليل ورود نيروهاى امنيتى چين به ايران

چرا اپوزيسيون سرشناس و رسانه ها از نيروهاى انتظامى و ارتش حمايت نميكنند؟

تلویزیون ایرانیان کانادا – itctv.ca

Reviews

0 %

User Score

0 ratings
Rate This

Sharing