گفتگوی دیدنی شاهزاده رضا پهلوی با تلویزیون ایرانیان کانادا در سال 2011

آرشیو تلویزیون ایرانیان کانادا
گفتگوی فرامرز پورطاهری با #شاهزاده_رضا_پهلوی در تورنتو کانادا
این گفتگو در سال 2011 در تورنتوی کانادا در استودیوی تلویزیون آی تی سی ضبط شده است
© Iranian Television of Canada
تلویزیون ایرانیان کانادا – itctv.ca

Reviews

0 %

User Score

0 ratings
Rate This

Sharing