گزارش و چشم انداز – تجاوز و حمله بیرحمانه نظامی روسیه به اوکراین

برنامه گزارش و چشم انداز به میزبانی ا. افشین جم : کنشگر حقوق بشر- تحلیلگر سیاسی
میهمان این برنامه
دکتر الهیار کنگرلو فیزیکدان و پژوهشگر علوم اعصاب
تحلیل حمله روسیه به اوکراین و سرنوشت مذاکرات برجام

تلویزیون ایرانیان کانادا – itctv.ca

Reviews

0 %

User Score

0 ratings
Rate This

Sharing