گزارش و چشم انداز – ا. افشین جم

پیمان نوین و نقش شاهزاده رضا پهلوی در مبارزه با جمهوری اسلامی چیست
میهمانان این برنامه
دکتر حسین لاجوردی
دکتر بیژن افتخاری
اَمان بيدار بخت

source

Reviews

0 %

User Score

0 ratings
Rate This

Sharing