گزارش و چشم انداز – ا. افشین جم

میهمان این برنامه : آقای افشین نریمان, روزنامه نگار و برنامه ساز “اپوزیت” هستند موضوعات برنامه فساد در صدای آمریکا دولت جدید جو بایدن و ارتباط سیاسی با جمهوری …

source

Reviews

0 %

User Score

0 ratings
Rate This

Sharing