گزارش و چشم انداز – ا. افشین جم

میهمانان این برنامه
جهانشاه رشیدیان : کنشگر سیاسی و فرهنگی, نویسنده
ایمان سلیمانی امیری : حقوقدان, پژوهشگر تاریخ اسلام

IRANIAN TELEVISION CANADA ITC TV

source

Reviews

0 %

User Score

0 ratings
Rate This

Sharing