گزارش لغو دیدار فوتبال تیم های ملی ایران-کانادا و فاجعه فروریختن برج متروپل در آبادان

گزارش و چشم انداز به میزبانی ا. افشین جم – کنشگر حقوق بشر- تحلیلگر سیاسی
میهمان محترم این برنامه
دکتر حسین لاجوردی – جامعه شناس. مدیر انجمن پژوهشگران ایران

تلویزیون ایرانیان کانادا – itctv.ca

Reviews

0 %

User Score

0 ratings
Rate This

Sharing